KHÓA HỌC GIÚP BẠN THAY ĐỔI TƯ DUY MARKETING VÀ BÁN HÀNG

Kiến thức bổ ích cho những thành viên Nam Anh

Nội dung khóa học

  Giới thiệu
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký
  Pre-Tranning: NIỀM TIN
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký
  Tuần 1: LỜI CHÀO HÀNG
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký
  Tuần 2: COPY
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký
  Tuần 3 : SYSTEMS
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký
  Tuần 4: KIẾM TIỀN
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký
  Tuần 5: 90 Ngày Tiếp Theo
Có sẵn trong ngày
ngày sau khi bạn đăng ký