ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

1. KHÔNG CẦM TIỀN ĐẶT CỌC CỦA KHÁCH HÀNG.

Toàn bộ phải chuyển khoản vào duy nhất một tài khoản:

TK: Phan Lac Quang

Số tk: 099100000


2. TUÂN THEO QUY ĐỊNH VĂN HÓA CỦA NAM ANH.

Link: https://noithatnamanh.vn/so-tay-van-hoa-nam-anh/